دوره مقدماتی آواز ایرانی (ترم اول)

مشخصات دوره

  • - ساعت
  • - جلسه
  • زوج و فرد
  • 1
  • گواهی پایان دوره

نگاهی عمیق، آینده­‌نگر و متخصص محور، در امر پرورش مدرس و نوازنده، آهنگساز، و حتی با حضور گروه‌­ها و ارکسترهای شیوه‌­­های مختلف در اندیشه افتادند تا زمینه‌­ای برای مستعدان این رشته فراهم آورند. هدف، سهل کردن راه اندیشمندان و هنرمندان، برای کاری هنرمندانه و ارزشمند است. محیطی فراهم شد که هنرمند و هنرجو فقط به هدف و کار خود متمرکز باشد.

دوره مقدماتی آواز ایرانی (ترم اول)

  • course گروه مدرسین